Hirsipuut sekä niiden luominen

Hirsiä kasvaa metsässä

Kuten moni varmasti tietää, on eri hirsipuita olemassa useaa eri tyyppiä. Käsittelyn lisäksi hirsipuut luodaan myös useasta eri lajikkeesta. Jos olet joskus miettinyt sitä, että mitkä kaikki eri puiden lajit soveltuvat hirsiksi löytyy tästä artikkelista sinulle paljon päivitetty tietoa. Muista lukea artikkeli erittäin tarkasti, sillä osa näistä tiedoista saattaa yllättää kokeneimmankin timpurin tai nikkarin.

Koivu hirret

Koivut eli Betula nimellä kulkeva kasvisuku on erittäin suosittu materiaali hirsien valmistamisen yhteydessä. Juuri nyt rakkaassa maassamme kasvaa yli 100 erilaista lajiketta, jotka voidaan lukea koivuiksi.

Vaikka rakkaassa kotimaassamme kasvaakin enimmiltään havupuita, on koivu kaikista lehtipuista yleisin. Raudus- ja hieskoivut ovat koivujen lajeista ne eniten luonnossa nähdyimmät lajikkeet, jotka sinäkin voit bongata seuraavalla matkallasi metsän siimekseen.

Yleensä koivut kasvavat yksittäisinä puina pohjoisemmassa Suomessa, mutta etelämmästä sekä rannikolta löytyy useita pelkästään koivuista koostuvia metsiä. Nämä lajikkeet ovatkin huomattavasti yleisempiä eteläisessä Euroopassa, sillä siellä ilmasto ja kasvun edellyttämät olosuhteet ovat huomattavasti paremmat koivuille kuin pohjoisemmassa Euroopassa.

Vaikka koivuja käytetään yleensä nuotioihin sekä talon lämmittämiseen, ei se tarkoita sitä, että koivusta ei voisi tehdä myös hirsiä. Vaikka hirsien valmistaminen koivuista juuri nyt onkin hieman harvinaisempaa, on myös koivujen suosio hirsirakentamisessa alkanut kasvattaa suosiotaan.

Kuusi hirret

Kuusi kuuluu mäntykasvien heimoon sekä havupuiden sukuun. Juuri nyt eri lajikkeita kuusien osalta on tavattavissa noin 30 kappaletta. Kuuselle tyypillisiä ominaisuuksia ovat helppo työstäminen sekä lajikkeen halpa hinta. Koska hirsiä tarvitaan paljon, on erittäin luonnollista, että kuuset ovat osana hirsirakentamista juurikin edullisen hintansa johdosta.

Jokaiselle meistä kuusi onkin tuttu etenkin jouluisena koristeena. Nämä kuuset ovat tosin huomattavasti pienempiä kuin tyypilliset hirsikoivut, joita käytetään esimerkiksi latojen ja vajojen rakentamiseen ympäri Suomea.

Mänty hirret

Mänty on mäntyjen sukuun kuuluva havupuu, joka eroaa kuusesta huomattavasti. Tämä kyseinen puu pudottaa oksiaan sitä mukaa, kun suuremmat oksat ylempänä puussa pystyvät nappaamaan riittävästi valoa puun hengissä pitämiseen. Esimerkiksi tämä ominaisuus varmistaa sen, että puun karsiminen on huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi kuusen kohdalla.

Ainoana miinuksena mänty hirsissä on se, että yleensä korkeat männyt haarautuvat kasvamaan kahteen eri suuntaan jossakin kohtaa. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kaikista pisimpiä hirsiä ei männyistä voi tehdä. Mäntyjä joutuu myös kaatamaan huomattavasti enemmän kuin vaikkapa kuusia juurikin siitä syystä, että metrillisesti mitattuna yhdestä männystä ei saa aivan yhtä paljoa laadukasta hirttä, kuin kilpailevista lajikkeista joita Suomen metsissä kasvaa.

Mikä lajike minun tulisi valita?

Kuten varmasti huomasit, on jokaisella lajikkeella omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Jos mietit nyt itse sitä, että mitä lajiketta juuri sinun tulisi käyttää hirrestä rakentamisen yhteydessä kannattaa sinun ensiksi miettiä budjetti sekä rakennuksen käyttötarkoitus. Esimerkiksi ulkovarastot sekä esteettisesti ei niin kauniit rakennukset voi helposti rakentaa halvemmasta puusta. Kauniimpaa estetiikkaa sekä lämpöä eristävät rakennukset kuten mökit ja kodit taas kannattaa rakentaa kalliimmasta ja paksummasta hirrestä.