Hirsi säilyy huolellisesti hoidettuna jopa vuosisatojen ajan. Joskus kuitenkin hirsitalonkin alkaa maatua ja lahota luonnollisista syistä johtuen. Onneksi useimmat hirsitaloa koettelevat vahingot ja puutteet ovat korjattavissa.

Hirsirakennuksen yleisin vika on lahovaurio. Se johtuu useimmiten perustuksista tai alapohjasta. Meidän mielestämme paras valinta on laadukas, lämmin sekä tuulettava rossipohja.

Joskus seinien alimmat hirret ovat saattaneet kastua. Hirsiseinän kengittäminen eli alimman hirren vaihto onnistuu timpurilta rutiininomaisesti. On aika yleistä, että koko rakennuksen seiniltä poistetaan ja vaihdetaan alimmainen hirsikerros.

Kun rakenteita nostetaan hirsitaloa kengittäessä, on varmistuttava siitä miten tulisija, hormit, sekä muut rakenteet vastaavat nostoon. Ikkunat ja ovet on syytä ottaa paikaltaan. Noston pitäisi tapahtua hyvin lyhyellä matkalla. Myös ikkuna- ja oviaukot ovat alttiita kastumiselle.

Hirsirakenteen kunto näkyy päällepäin parhaiten vuoraamattomissa rakenteissa. Vuoratuissa rakenteissa voidaan joutua tekemään rakenneavaus. Hirsirakenteen yleinen kunto selviää koputtelemalla seinää vasaralla. Terveestä ja hyväkuntoisesta hirrestä lähtee napakka ääni, mutta sisältä lahosta hirrestä kuuluu koputtaessa ontto, pehmeämpi ääni.

Hirsirakennuksen korjaamisessa pitää aina muistaa, että hirsirakenne painuu. Kaikenlaisten painumista estävien liitosten käyttöä onkin syytä välttää.

Usein vanhoissa hirsirakennuksissa on käytetty huopakattoa. Tällöin tulee tarkastaa huopakaton kunto mahdollisten reikien varalta.

Jos vuotokohtia löytyy, on syytä myös tarkastaa huopakaton alla olevat rakenteet, ylimmät hirret ja koko yläpohja. Hirsitalon huopakattoa suositellaan tarkastettavan ja huollettavan säännöllisesti. Vuotava hormin juuren tiivistys on myös yleinen vuodon syy.

Jos katto on kokonaan erittäin heikossa kunnossa, voidaan se joutua purkamaan kokonaan tasakertaan saakka ja aloittaa uuden katon rakentaminen uusilla kattotuoleilla. Tällöin on myös mahdollisuus korottaa kattoa saaden näin yhden kerroksen lisää. Tähän kerrokseen voi rakentaa lisähuoneita. Myös aluskate kannattaa lisätä kattoremontin yhteydessä.

Vanhat hirsitalot

Vanhat hirsitalot on melkein kaikki rakennettu rossipohjalla eli tuulettuvalla alapohjalla. Alapohjan kunto riippuu pitkälti pohjakosteudesta sekä siitä, onko alapohja päässyt oikeasti kunnolla tuulettumaan vai onko tuulettumista estetty esimerkiksi käyttämällä tuuletustilaa varastona.

Talon alle kuulumattomat tavarat heikentävät tuulettumista ratkaisevasti.

Pohjan tuulettamiseksi voi olla tarpeen tehdä uusia tuuletusreikiä. Tuuletusreikien asettelussa voit konsultoida rakennusalan ammattilaista.

Pohjakosteus voi johtua puutteellisesta salaojituksesta tai siitä että talon alapohja on ympäröivää maanpintaa alempana. Oikein tehty alapohja viettää keskeltä reunoille ja on kuiva. Hyvä materiaali on sora. Näin vesi ohjautuu reunoille ja salaojitus kuljettaa sen pois talon alta.

Vanhassakin hirsitalossa voi olla toimiva kylpyhuone. Kuitenkin jos hirsitaloon on rakennettu kylpyhuone ennen 2000-lukua, on riskinä ettei sitä ole vesieristetty.

Vesieristys pitääkin hirsitaloon rakennettavassa märkätilassa tehdä huolella, erityisesti jos märkätilan pohja rakennetaan puurungon päälle. Märkätilojen toteutuksessa ja suunnittelussa kannattaa aina konsultoida ammattilaista.

Hirsitalon laajennus

Hirsitaloa voi perustustavasta riippuen laajentaa. Perustusten osalta on aina syytä konsultoida rakennesuunnittelijaa esimerkiksi sokkelin liitosdetaljien osalta.

Hirsitalon ulkoseinät soveltuvat kuitenkin pintakäsittelystä riippuen hyvin myös väliseiniksi, joten tältä osalta rakennuksen laajenteminen on helppoa. Esimerkiksi terassille on helppo toteuttaa uusi huone, kun perustuksiin ja kattorakenteisiin ei tarvitse tehdä suuria rakenteellisia muutoksia.

Hirsitalon pintakäsittelyvaihtoehtoja ovat esimerkiksi maali ja öljy. Öljy on hirsitaloissa tavallista suositumpi pintakäsittelyaine, koska monet öljyt, esimerkiksi pellavaöljy, säilyttävät hirren luontaiset ominaisuudet ja se sopii myös sisätilojen pinnoille. Pellavaöljyä käyttäessä pintakäsittely on hyvä toistaa usein, jopa vuosittain.

On myös huomioitava palomääräykset, jos esimerkiksi lähellä sijaitsee toinen rakennus. Joissain tapauksessa nämä määräykset kieltävät pellavaöljyn tai tavallisen maalin käytön ja vaaditaan palonsuojamaali.